De geschiedenis van Deventer Stadsmosterd

Geschiedenis van deventer stads mosterd

Deventer kent een rijke geschiedenis van mosterd maken. De geschiedenis gaat terug naar het jaar 1880 waar de mosterdfabriek een steeds grotere rol gaat spelen in de stad Deventer. De volgende datums zijn belangrijk geweest voor de Deventer Mosterdmakerij.

1880: H. Tiekink bedrijft op Walstraat 71 - 73 een mosterdfabriek en Handel in Koloniale Waren

1881: Door de heer Reindert Paalman is bij de Gemeente Deventer een verzoek ingediend voor het oprichten van een gaskracht machine tot het aandrijven van de mosterd- en specerijenmolen.

7 juli 1894: Johannes Golbach, geboren te Tubbergen 1 juli 1866 huurt van Reindert Paalman aan de Smedenstraat 235 stoommosterdfabriek "De Vlijt". De huur was fl. 520,-- per jaar. Te voldoen in wekelijkse termijnen van fl. 10,--

1 februari 1897: Johannes Golbach koopt de mosterdfabriek, bouwt deze om tot een electrische mosterdfabriek en past de naam aan
(zie advertentie uit de bedrijvengids van 1926 - 1927):

J.Golbach, fa. W.Paalman
SMEDENSTRAAT 235
Electr. Mosterdfabriek ""DE VLIJT"
GROOTHANDEL IN SPECERIJEN

Een anekdote uit: "Deventer bij gaslicht" van Herman Korteling:
Het heugt mij nog dat ik als jongetje bij Golbach in de Smedenstraat voor een vierduit (2½ cent) mosterd moest halen en toen, dromerig als ik was, in een half openstaand kelderluik ben gelopen en de trap afgerold.
Gelukkig zonder noemenswaardig letsel en wonder boven wonder had ik de mosterdpot nog heel in de hand.
Dat mosterdwinkeltje was eigenlijk geen winkel; in de gang stond op een toonbankje een vaatje mosterd waaruit verkocht werd.
Lang leek het mij een raadsel hoe Golbach alleen maar van de mosterdverkoop kon leven, totdat ik wist dat de goede man achter in het huis een goed florerend mosterdfabriekje had en die losse verkoop alleen maar voor de aardigheid deed om zijn buurtklanten verse mosterd te leveren.

1902: Door de heer P. de Bruin is een verzoek ingediend tot het oprichten van een mosterdmolen aan de Bursesteeg nr. 1

22 maart 1920: Johannes Golbach koopt werkplaats, woning, erven en de "Dappersgang" aan de Walstraat 62 - 64, waarna de zaak is overgedaan aan G.J. Golbach, geboren op 21 augustus 1895

1921: Door de heer Gerardus Johannes Golbach is een hinderwetvergunning aangevraagd bij de Gemeente Deventer voor het oprichten van een mosterdmolen aan Walstraat nr. 64, met een 5 PK-motor voor het aandrijven van de zaadwals, de roerkuip en twee molenstenen.

Door de buurvrouw, mevrouw Te Riele-Koers is hiertegen bezwaar ingediend in verband met haar angst voor lawaai, want het pand nr. 64 was naast haar slaapkamer met bedstee.

Daar zij door haar ziekte vaak het bed moest houden was zij bang door het lawaai van de dan naast haar slaapkamer gelegen motor overdag niet te kunnen slapen.

De heer Golbach wist haar te overtuigen van de minimale extra herrie en men kwam samen tot een goed compromis.

Vervolgens heeft G.J. Golbach zijn bedrijf overgedaan aan zijn zonen J.P.M. Golbach, geboren 5 juni 1926 en A.R.M. Golbach (Nol), geboren 24 februari 1928, die als zodanig de mosterdfabriek heeft geexploiteerd tot 31 maart 1966 in de Walstraat en tot 1970 in de Staverenstraat op het industrieterrein.

1970: Nol Golbach is gestopt met de mosterdproductie en zijn de rechten, recepturen en apparatuur overgenomen door de
"Doesburgse Mosterd- en Azijnfabriek"
De driehoek in het logo van Doesburg mosterd herinnert ons aan het Golbach-logo met het wapen van Deventer.

Mei 2001: Willem de Witte start in zijn kookstudio:

  1. Workshops in het bereiden van mosterd
  2. Verkoop Deventer Stadsmosterd, Specials en Ingrediënten
  3. Kooklessen met onder andere gerechten uit het Deventer Stadsmosterd Menu
  4.  De website: www.deventerstadsmosterd.nl

1 juli 2009: Fam de Witte zet de mosterdmakerij voort als Kookstudio Mosterdmakerij Guillaume

15 april 2014:  De kooklessen zijn vervangen door lezingen over Culinair Salland en actief mosterd bereiden. Tevens word het actief mosterd maken weer in ere hersteld door zoon en schoondochter, Sebastiaan en Joke Grootoonk. Zij pakken dit vanaf heden op en zullen betrokken zijn bij het mooie en in de omgeving zeer bekende familiebedrijf 'Kookstudio - mosterdmakerij Guillaume'.

1 januari 2015: Joke en Sebastaan Grootoonk nemen de kookstudio en mosterdmakerij Guillaume over van Willem de Witte. Willem geeft graag het stokje over aan de jongere garde. Deze wordt voortgezet onder een nieuwe naam: Deventer Stadsmosterd. 
Aan het ambachtelijke product zelf zal absoluut niets veranderen. Sterker nog zij zullen hierop voortborduren.