Disclaimer

Deventerstadsmosterd heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site deventerstadsmosterd.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deventerstadsmosterd.nl en de sites die bij het deventerstadsmosterd.nl netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op deventerstadsmosterd.nl wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of niet juist is.

De inhoud van deventerstadsmosterd.nl mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Deventerstadsmosterd.
 
Eventuele wijzigingen op deventerstadsmosterd.nl kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Deventerstadsmosterd kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deventerstadsmosterd.nl. Deventerstadsmosterd staat er niet voor in dat de informatie op deventerstadsmosterd.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie geraadpleegd wordt. Deventerstadsmosterd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deventerstadsmosterd.nl.
 
Deventerstadsmosterd kan nimmer garanderen dat deventerstadsmosterd.nl vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan, en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.
 
Via deventerstadsmosterd.nl wordt de mogelijkheid geboden toegang te krijgen tot sites die door derden worden onderhouden. Deventerstadsmosterd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.